3.1 Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda (za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom)

Oddaj obvestilo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka