1.3 Vloga za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Oddaj pobudo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije