Občina Podčetrtek

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Peter Misja
SI83117989
5883997000
SI56 0129 2010 0003 930
BSLJSI2X
SI56 0129 2492 0309 126
SI12 75922-71110028
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 818 27 80
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

Predstavitev

1995
60
26
3597
SURS 2023
Povezava