Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023

9. 6. 2023 3