Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta, članov Nadzornega odbora in članov Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek

7. 12. 2022 14