Javna razgrnitev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi

7. 10. 2022 4