Poziv občanom, ki so na kmetijskih pridelkih utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2022

26. 8. 2022 11