Pogoji za plakatna mesta za namen volilne kampanje za volitve predsednika RS

26. 8. 2022 3