Vlada izdala navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi toče v letu 2022

22. 6. 2022 11