Poziv občanom, ki so 2. junija 2022 utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic poplav z neurjem in točo

15. 6. 2022 6