Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS

9. 2. 2022 15