Javna razgrnitev – Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi

20. 8. 2021 3