Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

22. 1. 2021 3