Atletski stadion z nogometnim igriščem in položitvijo umetne trave v Podčetrtku

530
354.850,00 EUR
V teku
3254 Podčetrtek