Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka splošnega dela Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Šmarje, izdelanega za obdobje 2023 – 2032

5. 12. 2023 Nives Š. (Občinska uprava) 84