Sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek za leto 2024

11. 4. 2024 SIMONA Š. (Občinska uprava) 268
11.04.2024
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica
2.000,00 EUR
610-0003/2024
11.04.2024
SIMONA ŠELEKAR